BLOG: Asesoria Internacional Bcn

ACTIVITATI CULTURALE

Articole
Minorii se pot căsători – În ce condiţii?Înscrierea certificatului de deces şi obţinerea unui certificat de deces românescModificări Legale – înregistrarea naşterii copilului în SpaniaDivortezi?Apostila de la Haga – Precizare


Pasaportul Simplu Electronic – Documente necesare pentru obtinereÎncheierea Casatoriei în fata Autoritatilor SpanioleApostila de la Haga


Divortul romanilor din strainatate! ACUM ONLINE

Formularul E302Evita dubla Impozitare !!!SIMISC: Sistemul Informatic pentru Managementul...


Declaratia de calatorie pentru minoriTitlul de CalatoriePartajul la Mediator. Ce este?, Costuri si Taxe.Divorţul si situaţia minorilorCardul sanitar individual
...


Minorii se pot căsători – În ce condiţii?


CĂSĂTORIA MINORILOR CU VÂRSTA DE PESTE 16 ANI LA CONSULATUL ROMÂN

Legea română prevede posibilitatea căsătoriei minorilor cu vârsta de peste 16 ani, pentru motive temeinice, în baza unui aviz medical şi cu încuviinţarea părinţilor.

Dosarul pentru oficierea căsătoriei la Consulatul Român trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente :

* certificate de rezidenţă permanentă pe teritoriul Spaniei;
* certificate de naştere (să nu fie deteriorate – rupte sau lipite);
* buletine/cărţi de identitate valabile sau paşapoarte valabile;
* sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al fostului soţ/soţii şi certificatul de căsătorie anterior, dacă este cazul;
* certificate medicale prenupţiale în care să fie precizat „apto/a pta para contraer matrimonio”, legalizate cu apostila de la Haga şi traduse în limba română.

Certificatul prenupţial (Certificado Médico Oficial – sunt de culoare galbenă şi se pot cumpăra de la tutungerie ¨estanco¨) se poate obţine de la medicul de familie (gratis) sau de la un centru medical (contra cost) .

După obţinerea acestuia este necesară autentificarea semnăturii medicului care se realizează la Colegiul Medicilor. (depinde de provincia unde a fost emis)

Pasul urmator este legalizarea semnăturii medicului la notarul unde medicul şi-a lăsat specimen de semnătura.

Certificatul medical astfel obţinut trebuie apoi legalizat cu Apostila de la Haga la Colegiul Notarilor.

Certificatul medical este valabil doar 14 zile, începând cu data emiterii şi până la oficierea căsătoriei.

În plus, părinţii vor da o declaraţie la sediul Consulatului General prin care îşi exprimă acordul cu privire la oficierea căsătoriei.

De asemenea, se va prezenta un certificat medical cu privire la motivul care determină încheierea căsătoriei înainte de împlinirea vârstei de18 ani; acest certificat medical, aparte de cel prenupţial amintit mai sus, va fi legalizat şi tradus în acelaşi mod ca cel prenupţial ( Colegiul Medicilor şi Colegiul Notarilor).

Toate documentele trebuie prezentate în original + 2 fotocopii.

Depunerea documentelor se face numai miercurea pentru a se putea face programare pentru ziua de vineri din săptămâna următoare celei depunerii documentelor – există obligativitatea de publicitate timp de 10 zile la locul în care se va încheia căsătoria.

Orele dedicate oficierii căsătoriilor sunt cele ale după-amiezii, după ora 14.30.

Informaţii utile:

COLEGIUL MEDICILOR LLEIDA

Rambla d’Aragó, 14 ppalt
Email: comll@comll.cat


COL.LEGI DE METGES DE BARCELONA

Paseo de la Bonanova, 47
08017 Barcelona
Tel: 0034 935678888
Fax: 0034 9935 678899

COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE TARRAGONA

Colegio Oficial de Médicos
Adresă: Via de l’Imperi Romà, 11 bis, 43003 Tarragona
Telefon: 977 23 20 12


COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA COMG

Adresă: Carrer Albereda, 3-5, 17004 Girona Telefon:972 20 88 00
ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE

Înscrierea certificatului de deces şi obţinerea unui certificat de deces românesc


Rudele de gradul întâi ale cetăţeanului român decedat în Spania pot solicita înscrierea în registrele de stare civila române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale Romaniei, a certificatelor de deces eliberate de autorităţile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost facută în prealabil la autoritatea din statul în care acesta a decedat;

Transcrierea certificatului de deces se poate face şi la Starea civila din Româ

Cererea de transcriere se depune la primăria de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată sau la primăria de domiciliu al solicitantului. Pentru solicitanţii cu domiciliul în străinătate aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;

Acte necesare:

-CERTICATUL DE DECES SPANIOL LITERAL , LEGALIZAT CU APOSTILA DE LA HAGA (NECESITA TRADUCERE)

sau

CERTIFICATUL DE DECES INTERNATIONAL – CERTIFICADO PLURILINGÜE (se solicită gratuit la Registrul Civil spaniol unde a fost înregistrat decesul). Acest tip de certificat nu trebuie să poarte Apostila de la Haga și nici nu trebuie tradus în limba română. -Certificatul de naștere al persoanei decedate; -Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, dacă este cazul; -Paşaportul românesc şi cartea de identitate ale persoanei decedate; -Paşaportul sau cartea de identitate a solicitantului.

Observaţii:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate atât în original cât şi în fotocopie.

În cazul în care în loc de certificado plurilingüe veți prezenta certificación literal de defunción, acesta va trebui apostilat la Tribunal Superior de Justicia și tradus în limba română de catre un traducator autorizat.

ATENTIE !!
Lipsa unuia dintre documentele de mai sus duce la respingerea dosarului.

Taxe:
Înscrierea decesului este GRATUITA

Procesare:
– Inscrierea certificatului de deces spaniol se poate face de catre persoana INDREPTATITA.
– Prin mandatar cu procură specială, autentificată la un notar român sau la un notar SPANIOL, aceasta din urmă trebuind a fi apostilată cu apostila de la Haga şi tradusă în limba română de un traducător autorizat.
Depunerea actelor se face intre orele 9 :00-14:00
Eliberarea actelor se face intre orele 15:30-16:30
Pentru alte detalii apeleaza cu incredere la noi,


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE

Modificări Legale – înregistrarea naşterii copilului în Spania


De la 1 Ianuarie, anul acesta, au intrat în vigoare modificările la legea privind înregistrarea naşterilor în Spania. Astfel că documentele necesare pentru înregistrarea naşterii, conform noilor prevederi legale sunt:Dacă sunteţi căsătoriţi:

1. Certificatul de recensământ (empadronamiento – cu al unuia dintre părinţi este sufient) cu o vechime de emitere de maximum trei luni.
2. Document Galben din spitalul unde a avut loc naşterea (completat integral).
3. Buletin statistic (completat integral).
4. Certificat din spital din care să rezulte că naşterea nu a mai fost înregistrată în alt loc.
5. Autorizaţia părintelui care nu este prezent (dacă este cazul).
6. Cărţile de identitate şi livretul/cartea de familie (dacă îl au).
7. Dacă părinţii nu sunt spanioli, certificatul de căsătorie trebuoie tradus.
8. Dacă părinţii nu sunt spanioli, trebuie să prezinte CERTIFICATUL CONSULAR cu ortografia corectă a numelui copilului și daca numele este DISPONIBIL pentru inscrierea în CONSULATUL CORESPUNZĂTOR. Dacă părinții sunt din țări diferite trebuie să prezinte certificatul ambelor consulate. Chiar daca unul dintre părinti este spaniol, persoana străină trebuie să prezinte respectivul certificat.

Dacă nu sunteţi căsătoriţi:

1. Certificatul de recensământ (empadronamiento – cu al unuia dintre părinţi este sufient) cu o vechime de emitere de maximum trei luni.
2. Document Galben din spitalul unde a avut loc naşterea (completat integral).
3. Buletin statistic (completat integral).
4. Certificat din spital din care să rezulte că naşterea nu a mai fost înregistrată în alt loc.
5. Ambii părinţi trebuie să se prezinte cu cărţile de identitate (sau NIE).
6. DACA PĂRINȚII sunt străini, trebuie să prezinte CERTIFICATUL CONSULAR cu ortografia corectă a numelui copilului și daca numele este DISPONIBIL pentru inscrierea în CONSULATUL CORESPUNZĂTOR. Dacă părinții sunt din țări diferite trebuie să prezinte certificatul ambelor consulate. Chiar daca unul dintre părinti este spaniol, persoana străină trebuie să prezinte respectivul certificat.

Înregistrarea naşterii

7. CAZURI SPECIALE : În cazul în care mama este separată sau divorţată legal, trebuie să prezinte sentinţa actualizată de divorţ, atestată și actualizată, cu o vechime de mai mult de 300 de zile. În cazul în care nu este aşa și nu este separata din punct de vedere legal, nici divorţată, se va prezenta în faţa Registrului Civil împreună cu fostul soţ şi cu partenerul actual în vederea depunerii unei declaraţii.

Înregistrarea naşterii se va putea efectua doar dacă se prezintă toate documentele şi îndeplinind toate condiţiile specificate.

Pentru mai multe amănunte vă stau la dispoziţie.
ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE
Divortezi?


Traducerea legalizată a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine:

În situaţia în care din certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în timpul căsătoriei se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, din care să rezulte numele pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în timpul casatoriei (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961);

* Cererea de înscriere a mentiunilor se poate face în nume propriu sau prin imputernicit cu procură specială autentificată . În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea menţiunilor cât şi a ridicării noilor certificate de la oficiile de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora;
* certificatul/extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
* copia certificatului ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine;
* Sentinţa de divorţ (din străinătate), în original, cu apostila convenţiei de la Haga sau supralegalizată, după caz;

ATENŢIE:

* Sentinta de recunoaştere pe teritoriul României, la Tribunalul competent, în original (definitivă şi irevocabilă) a hotărârii străine – pentru sentinţele pronunţate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România nu are încheiate tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei. Acestea vor fi înscrise prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă FĂRĂ AVIZUL DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE;

* Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent. Acestea se vor înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă NUMAI CU AVIZUL DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE;

In aceasta situatie se aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003, privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

Domeniu de aplicare al Regulamentului (art. 1):

(1)Prezentul regulament se aplică, oricare ar fi natura instanţei, materiilor civile privind:

(a) divorţul, separarea de corp şi anularea căsătoriei;
(b) atribuirea, exercitarea, delegarea, retragerea totală sau parţială a răspunderii părinteşti.

Recunoaşterea unei hotărâri judecătoreşti (art. 21)

(1)Hotărârile judecătoreşti pronunţate într-un stat membru se recunosc în celelalte state membre fără a fi necesar să se recurgă la vreo procedură.

(2)În special şi fără a aduce atingere alineatului

(3), nu este necesară nicio procedură pentru actualizarea actelor de stare civilă ale unui stat membru pe baza unei hotărâri pronunţate în alt stat membru în materie de divorţ, separare de corp sau anulare a căsătoriei care nu mai poate fi supusă nici unei căi de atac în conformitate cu dreptul respectivului stat membru.

Motive de refuz al recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie de divorţ, de separare de corp sau de anulare a căsătoriei (art. 22) O hotărâre judecătorească pronunţată în materie de divorţ, de separare de corp sau de anulare a căsătoriei nu se recunoaşte:

(a)în cazul în care recunoaşterea contravine în mod evident ordinii publice a statului membru în care se solicită aceasta;

(b)în cazul în care actul de sesizare a instanţei sau un act echivalent nu a fost notificat sau comunicat în timp util pârâtului care nu s-a prezentat şi astfel încât acesta să îşi poată pregăti apărarea, cu excepţia cazului în care se constată că pârâtul a acceptat hotărârea într-un mod neechivoc;

(c)în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunţată într-o acţiune între aceleaşi părţi în statul membru în care se solicită aceasta sau

(d)în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunţată anterior într-un alt stat membru sau într-un stat terţ într-o cauză între aceleaşi părţi, din moment ce această primă hotărâre îndeplineşte condiţiile necesare recunoaşterii sale în statul membru în care se solicită aceasta.

* Sentinta de recunoaştere pe teritoriul României, la Tribunalul competent, în original (definitivă şi irevocabilă) a deciziei administrative sau religioase emisă de autoritatea străină prin care se face dovada desfacerii căsătoriei; * copia sentinţei de divorţ (din străinătate);

* traducerea legalizată a sentinţei de divorţ, în original

* În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, din care să rezulte numele pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (daca este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostilată sau supralegalizată, după caz);

* copie a certificatului de naştere;

* procura specială autentificată, în original;

* copie a actului de identitate;

* extrase pentru uz oficial din actele de stare civilă, cu toate menţiunile existente pe marginea acestora (acestea se vor întocmi de ofiţerii de stare civilă).

Ţările membre ale UNIUNII EUROPENE: Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Regatul Finlandei, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Irlanda, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Republica Cehă, România, Bulgaria.

Ţările cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE, ACORDURI ŞI CONVENŢII BILATERALE: Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Coreea, Croaţia, Cuba, Republica Franceză, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară, Ucraina.

Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent.

(sursa : CIRCULARA nr. 214548 din 13.04.2005 a I.N.E.P.)


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE
Apostila de la Haga – Precizare


Incepând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.

Potrivit art. 2 din Convenţie: fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Începând cu data de 1 noiembrie 2004, în cadrul prefecturilor s-a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga.

Dupa ce li se aplica apostila de catre Institutia Prefectului, certificatele de stare civila se traduc in limba tarii de destinatie de catre un traducator autorizat. (inclusiv apostila)

Atenţie :

Apostila se aplică numai pe actul original


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE
Pasaportul Simplu Electronic – Documente necesare pentru obtinere


– Cartea de identitate în original.

– Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;

-Paşaportul anterior, dacă este cazul;

-În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu traducerea efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justitiei si Libertăţilor Cetăţeneşti din România si cu legalizare de semnatura la Consulatul Romaniei la Barcelona

– In zona Catalonia se poate depune plangere la politia Mossos d’Esquadra. In acest caz puteti solicita formularele in limba romana astfel nu va mai fi nevoie de traducere.

– În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat

– În cazul schimbării numelui, va trebui să prezentaţi şi sentinţa de divorţ, certificatul de căsătorie sau documentul din care reiese respectiva schimbare.

Se recomanda ca persoana careia i se va face pasaportul, pentru fotografie sa poarte culori inchise partea superioara a corpului. De evitat imbracamintea deschisa la culoare, in dungi sau in carouri. Fotografia se face la consulat.

Taxa consulara este de 100€

Pentru verificarea pasapoartelor deja venite la consulat va rugam accesati: http://barcelona.mae.ro/cauta-pasaport


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE
Încheierea Casatoriei în fata Autoritatilor Spaniole


– Încheierea Casatoriei in fata Autoritatilor Spaniole presupune conformitatea cu legile in vigoare si pregatirea unor acte specifice. Va prezentam necesarul de documentatie de pregatit.

CETATENII SPANIOLI AU NEVOIE DE URMATOARELE ACTE :

* Certificat de naștere Literal, eliberat de Starea Civila corespunzător locului nasterii nu mai vechi de 6 luni (pot fi solicitate prin intermediul site-ul Ministerului Justiției: www.mjusticia.es).

* Certificat de stare civila. În Spania este emis de Primărie. Expiră după 3 luni.

În cazul în care sunteți divorțat, se va prezenta certificatul de căsătorie literal cu înregistrarea corespunzătoare dizolvarii casatoriei.

În cazul în care sunteți văduv, se va prezenta certificatul de deces și Livretul de Familie sau certificatul de căsătorie.

CETATENII STRAINI (Români în cazul nostru) AU NEVOIE DE URMATOARELE ACTE

*Certificat de naștere

*Certificat de starea civilă. (ANEXA nr 9)

*Certificatul de ”inscripție consulară” . Certificat în limba spaniolă care cuprinde toate datele de identificare ale titularului-solicitant și atestă fapul că acesta a fost înscris în evidențele oficiului consular. Pentru eliberarea atestatului, solicitantul trebuie să se prezinte la Consulat personal, prezentând în original următoarele documente:

• pașaportul românesc sau cartea românească de identitate valabile; • certificatul de rezident comunitar (hoja verde)

În caz de divorț, se va prezenta certificatul de căsătorie cu mentiunea divorțului

În cazul unei văduv, se va prezenta certificatul de căsătorie și certificatul de deces al primului soț.

Fiecare certificat trebuie să fie legalizat cu APOSTILA DE LA HAGA și tradus în limba spaniolă de un traducător autorizat MAEC.


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE


Apostila de la Haga


Principalele categorii de acte pentru care NU se aplica apostila în cadrul Instituţiei Prefectului sunt:

– ACTELE PLATIFIATE – pentru ca nu se poate verifica autenticitatea actului (prin razuire) o acte de identitate şi paşapoarte;

* livrete de familie si livrete militare;

* certificate privind dobandirea cetateniei romane;

* sentinte de divort emise de Judecatorii *

* certificate de divort emise de notari *

* hotarari judecatoresti*

* acte emise de Registrul Comertului (certificat constatator)*

* bilete de liberare din penitenciar*

* NOTA: acestea se apostileaza la Curtea de Apel

* o declaratii notariale pe proprie raspundere**

* traduceri**

** NOTA: acestea se apostileaza la Camera Notarilor

* formulare E-300

* acte contabile (caracter comercial), situatii financiare, acte ale excutorilor judecatoresti ;

* Certificate de absolvire ale unor cursuri de Educatiei Medicala pentru personal auxiliar sanitar – emise de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor medicali din Romania ;

* Certificate de SORA Cruce Rosie sau Certificat curs PRIM-AJUTOR Crucea Rosie (cu antet Societatea Nationala de Cruce Rosie) – pentru ca nu sunt emise in baza OG 129/2000 privind formarea profesionala ;

*Certificate de sanatate pentru Alimente – emise de Directia Sanitar Veterinara ;

* Adeverinte/ Carnete de asigurat/ Fornular 104 – emise de Casa de Asigurari de Sanatate ;

* Suplimente Descriptive (al Certificatului de competenta profesionala)

* Acte scolare din alte judete (numai daca au viza Inspectoratului Scolar din judetul respectiv) * Certificate de competenta lingvistica – deoarece aceste certificate sunt doar parte componenta a dosarului pentru examenul de licenta ;

*Adeverinte de grad/definitivat / deoarece sunt calificari si se folosesc doar pe teritorului Romaniei (vezi aici Adeverinta de conformitate privind Directiva UE drept de predare in strainatate emisa de Ministerul Educatiei nationale !!)

* acte emise de autoritățile române care urmează a fi folosite în statele nesemnatare a Convenției de la Haga – in aceste situatii solicitanții se vor adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București și Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, București, pentru supralegalizare.


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE
Divortul romanilor din strainatate! ACUM ONLINE


O experienta traumatizanta pentru oricine chiar daca s-a ajuns la aceasta solutie de comun acord. Divortul este o experienta neplacuta, care -in cazul prelungirii acestuia -, poate crea si alte conflicte in cadrul familiei.

Indiferent care ar fi motivele de divort, acestea nu trebuie expuse in fata publicului, a intregii sali care asista la sedinta de judecata.

De aceea propun –MEDIEREA-. Medierea prin insasi scopul ei , asigura confidentialitatea tuturor problemelor expuse in cadrul acesteia.

Spre deosebire de procedura greoaie din instante care poate presupune mai multe termene de judecata, adica prelungirea divortului la mai mullte luni, chiar ani, apeland la procedura MEDIERII, procesul de divort se poate termina la primul termen de judecata.AVANTAJELE MEDIERII POT FI URMATOARELE :

ECONOMIE DE TIMP SI BANI
RECUPERAREA TAXEI DE TIMBRU
PARTILE DECID SOLUTIA CU SPRIJINUL MEDIATORULUI
PROCEDURA CONFIDENTIALA
POSIBILITATEA STABILIRII BUNELOR RELATII CU CEALALTA PARTE

Toate aceste avantaje te pot determina sa alegi ca si institutie – INSTITUTIA MEDIERII Doar 3 pasi pe care trebuie sa-i urmezi :

1. Partile solicita mediatorului o cerere pentru furnizarea amanuntelor necesare in vederea intelegerii situatiei in fapt.

2. Stabilirea impreuna cu partile prin intermediul mijloacelor de comunicatie- internet, telefon, a termenilor de desfacere a casatoriei.

3. Semnarea acordului de mediere si a procurilor de reprezentare in Romania. (un e necesara prezenta partilor in Romania in vederea depunerii acordului)

Persoanele care ajung in fata mediatorului se afla pe pozitii combatante, de genul ¨eu impotriva ta!¨ . In cadrul medierii, partile sunt ajutate de catre mediator sa identifice problema si sa o solutioneze impreuna, astfel se ajunge la ¨noi impotriva problemei¨. Chiar daca nu se incheie un acord la sfarsitul sedintei de mediere, partile sunt incurajate sa discute si sa refaca legaturile rupte astfel ca, in timp , partile ajung sa discute mai mult si chiar sa incheie un acord fara interventia unei terte persoane. SUNT SANSE MAI MARI CA PARTILE SA AJUNGA LA O INTELEGERE

Faptul ca medierea are multe avantaje, faciliteaza dorinta partilor de a ajunge la o intelegere. Mediatorul le asculta problemele, le intelege punctul de vedere si ii ajuta sa-si identifice nevoile astfel incat sa le fie mai usor sa incheie un acord si sa refaca legaturile rupte la un moment dat.Increderea pe care le-o inspira mediatorul, mediul placut in care se discuta, caracterul confidential al medierii, faptul ca partile au posibilitatea sa aleaga o solutie fara sa fie impusa, garanteaza succesul unei medieri.

ALEGE MEDIEREA ! – CRISTINA SAFTOIU- MEDIATOR AUTORIZAT DE CONSILIUL DE MEDIERE


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE
Formularul E302


CE ESTE FORMULARUL E302 ?

Formularul E 302 este o adeverinţă cu privire la membrii familiei lucrătorului salariat aflat în situaţie de şomaj, care trebuie luaţi în considerare pentru calculul prestaţiilor .

El se compune din 3 file

Acest document, scris de instituţia desemnată din ţara de reşedinţă a membrilor familiei, certifică faptul că membrii familiei nu sunt luaţi în considerare pentru calculul prestaţiilor de şomaj care sunt datorate unei alte persoanei potrivit legislaţiei statului membru de reşedinţă.

CINE IL SOLICITA ?

Şomerul care a exercitat o activitate salariată într-un stat membru al Comunitatii Europene şi care doreşte să poată beneficia de drepturile sale la prestaţiile de şomaj într-un alt stat membru a cărui legislaţie ia în considerare numărul de membri ai familiei pentru a calcula cuantumul prestaţiei, chiar dacă aceştia nu îşi au reşedinţa pe teritoriul acestuia.

CAREI INSTITUTII II ESTE SOLICITAT ?

Instituţiei desemnate a statului în care membrii familiei îşi au reşedinţa.

CUI II ESTE ADRESAT ?

Instituţiei competente în materie de şomaj a statului în care sunt solicitate prestaţiile (instituţia care examinează dreptul la prestaţii) ; sau lucrătorului salariat aflat în situaţie de şomaj care îl transmite instituţiei competente astatului în care sunt solicitate prestaţiile.

La primire, ce întrebuinţare i se dă de către destinatar?

Instituţia care primeşte formularul E 302 ia în considerare, eventual, numărul de membri ai familiei pentru a calcula cuantumul prestaţiilor.


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALEEVITA DUBLA IMPOZITARE !!!


Pentru a evita dubla impozitare şi din România şi din Spania, cei ce-şi stabilesc rezidenţa sau chiar domiciliul în străinătate (cei care au pasaport CRDS= pasaport cu domiciliul in Spania).

TREBUIE sa depuna la sediul ANAF din localitatea de domiciliu din România formularul de mai jos, pentru a fi radiat (şters) din evidenţele fiscale române.

Românii vor avea obligaţia de a notifica fiscul că şi-au schimbat domiciliul fiscal, la fel cum aveau obligaţia de a notifica că şi-au schimbat domiciliul de facto.

Anul ăsta, cu Noul Cod Fiscal, vor trece la obligarea celor ce nu şi-au respectat obligaţiile, de a le executa silit. Formularul aduce la zi situaţia fiscală a celui ce ar putea fi obligat să plătească amenzi fiscului pentru că nu a notificat la timp schimbarea domiciliului fiscal. Odată trimis formularul, amenda e nulă.

Procedura e simplă: trimiteti formularul prin poştă, păstrati confirmarea de primire şi o copie a actului trimis minim 5 ani (perioada cât poate fi făcută orice executare silită în România).

Trimiterea formularului este obligatorie pentru toţi cei plecaţi din România, au sau nu proprietăţi, pentru a nu plăti impozit pe venituri în 2 ţări.Urmaţi instrucţiunile de completare ale acestuia. Dati click pentru a descarca formularul.

Descarca formularul


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE

SIMISC: Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru CetateniIeri, 08/06/2016 am avut o intrevedere cu dna Geanina Boicu- Consul General al Romaniei la Barcelona, in cadru careia am fost informati despre programul SIMISC - Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetăţeni.

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani aflati in strainatate, dar si pentru cresterea performantei activitatii consulare, MAE a implementat un amplu proiect vizand informatizarea prestarii tuturor serviciilor consulare prin crearea unei platforme electronice integrate, cunoscuta sub denumirea de E-CONS si lansata public sub deviza ´´Consulatul, mai aproape de casa ta¨.

Platforma E-Cons integreaza mai multe sisteme informatice care deservesc domeniul consular, iar prin operationalizarea celei mai complexe componente, SIMISC, activitatea consulara se aliniaza standardelor tehnologice ale secolului al XXI-lea.

CE ESTE SIMISC ?

SIMISC este un sistem informatic complex care prin nivelul ridicat de deschidere catre cetatean, reprezinta un mijloc de comunicare si interactiune sigur, si in acelasi timp, transparent intre dumneavoastra si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Prin intermediul acestui portal, ROMANII PLECATI IN STRAINATATE au acces la numeroase servicii ONLINE, astfel eliminandu-se barierele birocratice si geografice.

AVANTAJE

 Posibilitatea de a transmite online solicitarile de servicii consulare si documentatia aferenta in mod sigur si rapid
 Posibilitatea de programare online la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare
 Acces fácil, indiferent de locatie si timp, la informatiile de care aveti nevoie intr-un mod eficient si transparent prin intermediul website-ului www.econsulat.ro

PENTRU CE SERVICII CONSULARE PUTETI DEPUNE SOLICITARILE ONLINE ?

 Documente de calatorie si de identitate
 Acte de stare civila
 Acte notariale
 Obtinerea actelor judiciare si extrajudiciare din Romania
 Redobandirea/Renuntarea la cetatenia romana
 Alte servicii( verificare autenticitate permise de conducere, supralegalizare acte oficiale romanesti si straine etc)

Incepand cu data de 14/06/2016 oferim clientilor nostri si acest nou serviciu in vederea depunerilor de catre biroul nostru a solicitartilor ONLINE.
ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE

Declaratia de calatorie pentru minori


Dacă aveți un copil minor care va călători în vacanță în România, vă reamintim că la dus (la ieșirea din Spania) trebuie să prezinte doar un pașaport sau o carte de identitate (dacă are între 14 și 18 ani) valabil(ă). Nu are nevoie de nici un document suplimentar din partea părinților sau a părintelui care nu-l însoțesc/-ește.

Declarația de călătorie este necesară doar la momentul întoarcerii în Spania, la ieșirea din România, și doar dacă minorul nu va ieși din țară însoțit de ambii părinți. Acest document trebuie întocmit de ambii părinți (dacă copilul este însoțit de o terță persoană sau ați contractat serviciul de însoțitor la bord) sau de părintele care nu îl însoțește (în cazul în care minorul va călători doar cu unul dintre părinți).

Declarația de călătorie se poate întocmi:

- la orice consulat românesc de către părintele sau părinții care nu vor însoți minorul la ieșirea din România. Sunt necesare documentele de identitate valabile ale părinților/părintelui care nu va/vor însoți minorul (carte de identitate sau pașaport), datele din documentul cu care va călători minorul (o fotocopie este suficientă) și datele din documentul însoțitorului sau numele companiei cu care va călători (în cazul în care ați contractat însoțitor la bord). Taxa consulară este de 60 euro, iar declarația vi se înmânează în aceeași zi.

SAU

- la orice notar public spaniol. În acest caz vă recomandăm să îi solicitați notarului spaniol să specifice toate datele din documentele de identitate românești ale părinților și copilului (ex.: seriile și numerele documentelor, CNP-uri, etc.). Declarația notarială va trebui să aibă aplicată Apostila de la Haga de către Colegiul Notarilor din provincia unde a fost întocmită și ulterior tradusă în limba română (pentru a economisi bani, traducerea se poate realiza în România).

Dacă minorul va călători către o altă țară, diferită de România, nu are nevoie de această declarație de călătorie, fiind suficient documentul său de călătorie (pașaport sau carte de identitate), atât la dus cât și la întors, indiferent dacă călătorește cu ambii părinți, doar un părinte sau o terță persoană.

(SURSA : AMBASADA MADRID)

ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE

Titlul de Calatorie


TITLUL DE CALATORIE

Titlul de călătorie se foloseşte EXCLUSIV pentru întoarcerea în România.

Valabilitatea titlului de călătorie este de 30 de zile.

In cazul in care v-a expirat /pierdut / furat pasaportul sau cartea de identitate puteti solicita ambasadelor si consulatelor Romaniei eliberarea unui TITLU DE CALATORIE.

La depunerea cererilor pentru eliberarea unui paşaport simplu, solicitanţii predau titlul de călătorie expirat.

TITLUL DE CALATORIE PENTRU COPIII NASCUTI IN SPANIA

Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean român, SUNT CETATENI ROMANI.

Daca parintii doresc sa se deplaseze in Romania impreuna cu minorul, acestia trebuie sa se adreseze oficiilor consulare pentru a le elibera un TITLU DE CALATORIE.

DOCUMENTE NECESARE

a) paşapoartele / cărţile de identitate româneşti ale părinţilor;

b) certificatul de nastere al copilului, eliberat de autorităţile străine şi in care sunt inscrişi părinţii. ( certificat plurilingüe –nu necesita traducere si apostila de la Haga.

ATENŢIE! Nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu au fost trecuţi părinţii.

ATENŢIE! Documentul eliberat în condiţiile de mai sus este VALABIL NUMAI PENTRU O CALATORIE in Romania. In vederea reîntoarcerii în străinătate, va trebui transcrisă naşterea copilului in Romania şi obţinerea unui certificat de nastere românesc, pe baza căruia va fi eliberat PASAPORTUL cu care va putea iesi din Romania.

Înscrierea naşterii copilului în registrele de stare civilă româneşti se poate realiza şi la ambasadele şi consulatele României, cu eliberarea certificatului de naştere aferent.

ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE

Partajul la Mediator. Ce este? Costuri si Taxe.Partajul bunurilor comune se poate obtine atat ulterior divortului, cat si odata cu divortul.

Modalitatea de efectuare a partajului poate fi:
* pe cale notariala
* la mediator
* in instanta.


Fiecare modalitate de obtinere a partajului ofera avantaje si dezavantaje, astfel

* Partajul pe cale notarială:
Partajul la notar se poate realiza doar in situatia in care fostii soti sunt intelesi anticipat in privinta modului de partajare a bunurilor comune. In caz contrar, notarul va indruma cei doi soti catre un mediator sau direct catre instanta de judecata

Avantaje:

- costuri mult mai mici ca in cazul instantelor de judecata.
- partajul se poate realiza personal, in timp scurt.

Dezavantaje:

- costuri mult mai ridicate ca in cazul simplei medieri, deoarece sa achita, pe langa onorariul notarului si taxele legale aferente bunurilor ce sunt partajabile.
- partajul nu se poate realiza prin interpusi (mandatari), pe actul final cei doi soti trebuie să semneze personal.
- partajul nu se poate realiza din alta tara decat din Romania, daca cei doi soti au avut bunuri comune acolo. Prezenta ambilor la notar este OBLIGATORIE la notarul din judetul/orasul unde se afla bunurile comune.

* Partajul la mediator

Partajul prin mediere se poate face conform legilor romane, intr-un timp relativ scurt si cu costuri semnificativ reduse.
Astfel, fie ca partile au ajuns la un acord, fie ca de armonizarea intereselor partilor se va ocupa mediatorul prin tehnici specifice medierii, taxa de timbru este de doar 1,5% din valoarea masei partajabile la care se adauga onorariul mediatorului de maxim 1,5% din valoarea masei partajabile. Altfel spus, costurile pentru partajul prin mediere sunt la jumatate fata de oricare alta modalitate de partajare a bunurilor comune asa cum reiese din Legea taxelor de timbru stabilita de O.U.G. nr. 80/2013.

Avantaje:

- medierea poate fi facuta din orice locatie unde exista un mediator autorizat urmand ca, ulterior semnarii medierii, instanta de judecata sa ia act de acordul de mediere.
- medierea poate fi facuta in orice moment al unui proces civil. Daca cei doi soti ajung la mediere, taxele de timbru ce sunt platite la partajul judiciar prin instanta, la cererea sotilor, se restituie in proportie de 50% sau chiar integral. Ultimul cuvant asupra taxei de restituit o are judecatorul.
- mediatorul se poate ocupa, la cererea celor doi soti, nu doar de incheierea partajului prin mediere, dar si de sesizarea instantei de judecata cu acordul de mediere. Nu e necesara prezenta partilor, acestea pot lipsi de la judecata, pot fi reprezentate de avocat sau de alt mandatar, potrivit legii.
- sentinta obtinuta in urma medierii poate fi executata fortat, cu ajutorul executorului judecatoresc.

Dezavantaje:

- spre deosebire de partajul la notar, in cazul medierii, ambii soti trebuie sa aduca probe privind bunurile ce pot fi partajate. La notar, pe baza declaratiei lor, acesta poate face verificari la Cartea Funciara, verificari ce nu pot fi facute de catre mediator decat in baza unei procuri date de soti.

* Partajul prin instanta de judecata (pe cale judiciara)

Impreuna cu cererea de divort sotii pot cere judecatorului sa dispuna si cu privire la partaj sau pot solicita ulterior partajul, prin cerere seprata. Modalitatea de partajare a bunurilor comune poate fi stabilita de soti de comun acord doar prin actul de mediere sau va fi stabilita de instanta de judecata dupa administrarea probelor aferente, in lipsa acordului de mediere.


Cat costa partajul pe cale judecatoreasca?

Pentru partajul la judecatorie se plateste taxa de 3-5% din valoarea bunurilor partajabile, pe lângă onorariul de avocat dacă sotii beneficiază de servicii avocatiale. La taxele indicate anterior se adauga obligatoriu onorariul expertului judiciar ce va fi numit de instanta de judecata pentru a stabili concret valoarea masei de partaj dar si modalitatea partajarii ei. Taxa de timbru de 3% va putea fi injumatatita, la cerere, doar daca judecatorul va dispune in acest sens"

Care sunt modalitatile de partajare a bunurilor comune dupa divort?

– in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar ce va fi stabilita;
– atribuirea intregului bun, in schimbul unei sulte (sume de bani), in favoarea unuia din soti, la cererea acestora, daca au posibilitatea de a despagubi cealalta parte;
– vanzarea bunului si distribuirea pretului: vanzarea bunului se face in modul stabilit de soti, iar in caz de neintelegere, la licitatie publica, în conditiile legii, iar distribuirea pretului se va face in conformitate cu cotele stabilite, de comun acord sau de catre instanta;

Care sunt bunurile care se partajeaza dupa divort ?

Bunurile care se partajeaza dupa divort sunt bunurile mobile si imobile dobandite de soti in timpul casatoriei.

Avantaje:

- sentinta data de judecator are valoare de act juridic definitiv.
- sentinta poate fi executata fortat, cu ajutorul executorului judecatoresc.

Dezavantaje:

- costuri extrem de ridicate.
– taxa de timbru intre 3-5% din valoarea tuturor bunurilor partajabile
– onorariul perceput de avocat, de pana la 2% din masa de partaj
– onorariul expertului judiciar numit de instanta, intre 800 si 3000 lei
- sumele indicate mai sus, platite in cursul procesului IN AVANS, nu sunt restituite de instanta de judecata, dar pot fi pretinse partii care a pierdut procesul, DACA asa a dispus judecatorul, la cererea persoanei interesate.
- timpul extrem de lung de desfasirare a procedurilor judiciare, cu o solutie incerta, la liberul arbitru al instantei de judecata. Unele proceduri au durat si 3-4 ani in cazuri complexe sau cand partile nu s-au inteles deloc asupra masei de partaj.

Intrebari: Puteti face un calcul aproximat asupra costurilor ce le-as avea de suportat pentru toate cele 3 tipuri de partaj (prin notar, mediator sau judecator)? Sumele se platesc în avans? Cine face evaluarea bunurilor de partaj?

Raspuns: Da, mai jos aveti un calcul facut in cazul unui bun partajabil de 50.000 euro, aflat in Romania şi da, sumele se platesc in avans fie direct la notar sau mediator, fie direct la instanta de judecata cand judecatorul dispune sumele de plata. Evaluarea bunurilor se face estimativ de catre reclamant (persoana ce porneste procedurile de partaj) urmand ca notarul, mediatorul sau judecatorul sa mentina, sa diminueze, sau sa mareasca evaluarea reclamantului, in functie de actele depuse de acesta (certificate fiscale, CF-uri, evaluari ale unor agentii imobiliare, tabele cu valori prestabilite prin lege, etc.)

Partaj la notar bun partajabil evaluat la 50.000 euro.

Costuri:
Valoare TAXA DE TIMBRU: 2.287,45 lei
Valoare TIMBRU JUDICIAR: 5,00 lei
Onorariu NOTAR PUBLIC: 2.254,88 lei
TVA aferent NOTAR PUBLIC: 428,00 lei
Deplasare la NOTAR, din Spania: 1.500,00 lei*
TOTAL: 6.475,55 lei (aprox. 1.439,00 Euro)

* Nota: Deplasarea la notar este obligatorie si este calculata la un minim de 160 euro/ persoana. In unele cazuri e nevoie si de 2-3 deplasari, daca exista neclaritati.

Partaj la mediator bun partajabil evaluat la 50.000 euro.*

Costuri:
Valoare TAXA DE TIMBRU: 5.605,00 lei
Valoare TIMBRU JUDICIAR: 5,00 lei
Onorariu MEDIATOR: 2.250,00 lei
TVA aferent MEDIATOR: 425,00 lei
TOTAL: 8.225,00 (aprox. 1.828,00 Euro)

* Nota: Procedura presupune doar prezentarea celor doi soti la mediator chiar in Spania, semnarea acordului de mediere si, ulterior, fie semnarea unei declaratii notariale la consulat sau alt notar ca accepta în mod expres medierea, fie semnarea unei procuri speciale pentru a fi reprezentat de un avocat sau alt mandatar. In cazul în care se doreste, mediatorul poate recomanda o persoana pentru a reprezenta pe cel mediat. Mediatorul va sesiza instanta de judecata din Romania in vederea recunoasterii acordului de mediere si va face toate demersurile necesare pentru a legaliza sentinta definitiva si executorie. Totodata daca s-a dispus achitarea vreunei sulte (sume de bani in favoarea oricarei parti) sentinta definitiva va fi si executorie, deci se poate executa silit cel ce refuza plata sumelor ordonate de judecator.

Partaj la instanta bun partajabil evaluat la 50.000 euro*.

Costuri:
Valoare TAXA DE TIMBRU: 5.605,00 lei
Valoare TIMBRU JUDICIAR: 5,00 lei
Onorariu avocat 1% din masa partaj: 2.250,00 lei
Onorariu expert judiciar numit: 1.200,00 lei**
TOTAL: 9.060 lei (aprox. 2.013 Euro)
* Nota. Se refera la partajul judiciar fara acord de mediere intre parti
** Nota. Onorariul expertului este o medie des intalnita in instantele romane, cel mai mic onorariu ordonat de judecator fiind 800 lei, cel mai mare 3.000 lei.

Totodata daca s-a dispus achitarea vreunei sulte (sume de bani in favoarea oricarei parti) sentinta definitiva va fi si executorie, deci se poate executa silit cel ce refuza plata sumelor ordonate de judecator

Atentie!
Preturile sunt aproximative, cu titlu informativ si nu implica nici o obligatie contractuala intre mediator si cel interesat. Mediatorul poate modifica preturile afisate fara acordul expres al cuiva, informand in prealabil despre modificare persoana interesata.


ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE

Divorţul si situaţia minorilorDivorţul dintre un roman şi un străin, sau între doi români aflaţi în străinătate, situaţia minorilor luaţi de un părinte

DE MARIUS ORASANU

Aşa cum descrie titlul, ne ocupăm azi de legile ce guvernează divorţul între un cetăţean român şi unul străin, sau dintre doi cetăţeni români aflaţi în străinătate, cum se face, unde se introduce acţiunea de divorţ, ce se întâmplă cu copiii soţilor.

Foarte important, vom arăta ce se înţelege prin “răpire internaţională de minori” potrivit legilor internaţionale, deoarece au fost câteva întrebări ale membrilor grupului pe tema: “pot lua minorul de lângă celălalt părinte şi să-l duc în România, fără acordul părintelui?”. Răspunsul Legii este NU, se consideră răpire internaţională de minori Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului European, care a intrat in vigoare la 1 martie 2005, cuprinde reglementari privitoare la desfacerea casatoriei precum si la raspunderea parintilor fata de copiii celor doi soti, daca acest tip de hotarari au fost luate in momentul derularii divortului. In Regulament nu sunt prevazute insa reglementari in materie de intretinere sau impartirea proprietatilor. Regulamentul fost ulterior modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2116/2004 al Consiliului din data de 2 decembrie 2004, ulterior suferind mai multe modificari nesusbstantiale

Citeste mai mult in continuare. divortul.pdf

ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE

Cardul sanitar individualCE ESTE ?

Document care identifică pe beneficiar pentru accesul la serviciile sanitare ale Serviciului Catalan de Sănătate, şi pentru prestaţie farmaceutică.

Serveşte pentru toată Spania:

• Este individual, personal şi netransferabil.
• Este un card magnetic care conţine datele personale ale beneficiarului, un cod de bare şi codul de 4 litere care este CIP (codul de identificare personal al beneficiarului, pentru CatSalut). De asemenea conține nivelul de acoperire al beneficiarului.

Se disting două tipuri de prestaţii depinzând de cazul în care cel interesat este persoana asigurată sau beneficiară a Asigurării Sociale sau nu are condiţia de persoană asigurată sau beneficiară.

Persoanele asigurate sau beneficiare a Asigurării Sociale, au dreptul la toate prestaţiile şi acoperirile publice pe care le oferă Catsalut.

Persoanele străine care nu ar fi putut să se acrediteze ca asigurate sau beneficiare ale Asigurării Sociale, în primul an vor putea să aibă acces la asistenţă sanitară de urgentă şi la asistenţă primară (excepţional vor putea să acceadă la asistenţa specializată). După primul an de asistenţă, vor avea acces şi la asistenţă specializată.

Citeste mai mult in continuare. cardulSanitar.pdf

ALTE ARTICOLE TRADUCERI AVOCATI CONSULTANTA ACTE MEDIERE CONTACT


ACTIVITATI CULTURALE